Tankar och kommentarer


Vad våra kunder säger:


Från kursen i projektmetodik, ht 2015

Jag tycker att kursen gav mig den kunskap och de verktyg jag behöver för att kunna arbeta med mitt projekt. Roligt och kunskapsgivande kursledare!
Med vänliga hälsningar,
Bojana


Peder Poulsen, Cybercom Group AB i Stockholm

Jag fick kontakt med Bellwox första gången 2006 och blev gripen av engagemang hos Erika för modellområdet process-, och verksamhetsutveckling. Jag refererar till unikt verktyg, böcker och metoderfarenhet som kan få vår organisation att utveckla arbetssätt och tillföra bestående verksamhetsförbättring. Jag har haft nöjet att samarbeta med Bellwox under flera år och lärt mig att uppskatta hängiven verksamhetsstyrning och vad som driver effektivisering. Jag menar att de mest önskade framgångarna styrs (de facto) av nya tankar och verktyg för verksamhetsförbättring.

Erika bidrar med sin långa erfarenhet och skapar möjlighet för oss att fundera i delvis nya riktningar och hjälper förändringsledarskapet inom området organisations- och verksamhetsutveckling.


Susanne Beskow, www.vandeurs.se

- Vi diskuterade nyligen att vi behövde strukturera upp vår verksamhet och det här har givit just det!

Gunilla Andermo, www.gia.nu:

- Det som unikt och bra är:
1) Kopplingen mellan teknik, (fysiska flödesprocesser) och människa (i organisatoriska processer). Mycket intressant och nyskapande.
2) Dina verklighetsbaserade övningar. Bra att måla, det frigör tanken. Särskilt bra att vi visade för varandra. Det konkretiserade din modell ytterligare.


Carianne Hübinette, Karlskoga
(Kunskapsdagarna i Karlstad 2007)

Ibland hittar jag små smultron längs vägen
En smula sötma på ett grässtrå är lycka


VÃ¥ra egna funderingar:


Om vårt koncept:

Konceptet Vinnande Flöden är framtaget för att stötta en långsiktig utveckling i en ny svår tid. Efter att ha jobbat länge med processkartläggningar ur en verksamhetsvinkel, implementation av större IT-stöd som SAP, PLM och beslutsstöd (BSC), har jag sett att den övergripande bilden av våra verksamheter har blivit kraftigt snuttifierad. Detta fungerar inte tillsammans med nya krav hållbar utveckling och en ny typ av kommunikation.

Därför behövs nya typer av ledningsstrukturer, som tar fasta på moderna rön från många olika discipliner och sätter samman den helhet som våra verksamheter utgör på ett hanterbart sätt. Strukturerna har utvecklats bl.a. genom kunskaper som flygingenjör och från erfarenheter inom området jag fått längs vägen.

Konceptet är nytt och delvis oprövat, men efterhand man jobbar med det visar sig det genuina och därefter blir det många upplevelser som stärker Din/Er utveckling. Vinster och erfarenheter kommer efterhand och ger en ny och spännande vardag, där lärande, upptäckarglädje och stolthet över vad man egentligen kan åstadkomma tar över.

Det är ett helt nytt genomtänkt svenskt koncept som bygger på sådant man bör förstå och hantera för att kunna skapa större hållbara företag även i framtiden.

Så tveka inte, tag kontakt, stötta och hjälp oss att sprida koncept och idéer vidare.
/Erika
U p p


KUNNANDE
TRANSPARENS
STOLTHET
Beställa böcker


Bildgalleri


Logg


För företag


Verktyg online


SeminarierErika Bellander © 2020