Tankar och kommentarer

Vad våra kunder säger:

Magnus Ingevall,
Affärsutvecklingsansvarig
Connect Öst

"En workshop med Vinnande flöden räckte för att helt byta förhållningssätt till vad som sker i en verksamhet som våran. På kort sikt innebär det en klarhet och samsyn i ledningen som konkretiserar och förenklar arbetet. På lång sikt ökar det avsevärt förutsättningarna att planera verksamheten, bygga bort flaskhalsar och öka effekten av det vi gör." Vänliga hälsningar


VÃ¥ra egna funderingar:


Om konceptet..
Konceptet är framtaget för att stötta en långsiktig utveckling i en ny svår tid. Det är kanske lite konstigt att vi ger oss in i en så tuff bransch med ett nytt koncept. Men, efter att ha jobbat länge med olika typer av processutveckling, förändringsarbete och tillgänglighetsfrågor, tillsammans med krav på hållbar utveckling och god kommunikation, är vi övertygade om att det behövs en ny typ av verktyg, som tydliggör den helhet som våra verksamheter utgör på ett hanterbart sätt. Konceptet och verktygen har Erika Bellander tagit fram med hjälp av sin bakgrund som flygingenjör och genom kunskaper om området hon fått genom arbete som VD, CIO,verksamhetskonsult och lärare på KTH.

Vi ser att konceptet behövs och att vinster och erfarenheter kommer både snabbt och efterhand. Det ger en ny och spännande vardag, där lärande, upptäckarglädje och stolthet över vad man egentligen kan åstadkomma tar över.

Det är ett helt nytt väl genomtänkt svenskt koncept för att skapa större hållbara verksamheter även i framtiden.
U p p

Vinnande Flöden®
i din verksamhet!

- SNABBT
-- EFFEKTIVT
--- LÃ…NGSIKTIGT


Logg


Utbildningar för dig på Bellwox


Bildgalleri


Verktyg online


Beställa böcker
Link to Bellwox siteBellwox AB © 2013