Bakgrunden

till Vinnande Flöden


Med 20 års erfarenhet av verksamhets- och processutveckling från olika branscher insåg Erika Bellander att det idag finns komplexa svårigheter i verksamheter som olika förändrings- och processutvecklingsverktyg som t.ex. lean inte kommer åt. För att förstå och hantera dessa utvecklade Erika en heltäckande och naturlig flödesorienterad verksamhetsmodell. Med denna kan man skapa förståelse för och utveckling av effektiva verksamhetsprocesser på mer effektivt sätt.

Som flygingenjör hämtade hon inspiration från strömningslära och fann utifrån dessa flera intressanta paralleller mellan fysiska flöden och de processer som finns i organisationer.

För Erika handlar det om att beskriva det som faktiskt händer i verksamheten logiskt, illustrativt och sammanhängande för att kunna beskriva sambanden mellan verksamhetens affärsflöden och dess organisation. Det ger en bas för att mäta, analysera och styra verksamheten på ett mer naturligt sätt.

Forumet är en viktig del i att bredda verksamheten för att sprida konceptet.


Vinnande Flöden®
i din verksamhet!

- SNABBT
-- EFFEKTIVT
--- LÃ…NGSIKTIGT


Logg


Utbildningar för dig på Bellwox


Bildgalleri


Verktyg online


Beställa böcker
Link to Bellwox siteBellwox AB © 2013