Utbildningar i Dynamiskt Ledarskap

Vi har personliga utbildningar efter dina behov. Materialet bygger på kursboken Creating Winning Flows. Utbildningarna varvar teori med övningar och hemuppgifter, och ger möjlighet till diplomering, där vi har utvecklat styrkenivåer enligt följande:Full styrka

Stadig Styrka

Grundstyrka


Grundstyrka

Kursen innefattar 16 h. Vi går igenom grundbegrepp och praktisk tillämpning med inlämningsuppgifter . Diplomering kräver inlämnade uppgifter.

Du får nya och effektiva verktyg att bedöma och utvärdera verksamheters förmåga att generera resultat, samt förståelse för de samband som finns mellan affär, process och resultat.

Vi jobbar översiktligt med Värdeväxlaren för kursen och plockar värdefulla delar ur den strategiska processen. Vi använder inledningsvis Värderöret för att hitta det affärsflöde vi kommer att jobba med. För att utveckla detta jobbar vi sedan med Värdeturbinen för styrkort och analys för att planera arbetet.

Allt för att du ska se hur verksamhetens olika delar hänger samman och hur du kan arbeta för att stärka helhet och struktur.
U p pStadig Styrka

Kursen omfattar 32h. Utbildningen är på masterklass-nivå med inlämningsuppgifter
För diplomering behövs hemtenta och erfarenhet av projektledning/ledarskap sedan tidigare.
För dig i ledande befattning och eller har en verksamhetsutvecklande roll eller jobbar som konsult.

Du får tillgång till metodik och verktyg för en strategisk förändringsprocess i linjen. Du ökar din förmåga att se hur affärsflöden fungerar och kan utvecklas. Vi hjälper dig att analys, planering och struktur som gör att du lättare kan prioriteringar och leda arbetet.

Vi jobbar enligt Värdeväxlaren för kursupplägget, där vi följer den strategiska processen. Vi börjar med Värderöret för att lära oss se olika affärsflöden och hitta det flöde vi vill utveckla. Sedan tar vi tag i flödet strategiskt med Värdeturbinen för styrkort, analys och informationsstruktur och för att planera arbetet.

Allt för att du ska se hur verksamhetens olika delar hänger samman och hur du kan arbeta för att stärka helhet och struktur.
U p p

Full styrka

Ca 64 h seminarier (Stadig styrka + påbyggnad 32 h i handledning) och inlämningsuppgifter
För diplomering krävs erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledning sedan tidigare
Kursen innehåller samma som för Stadig Styrka samt handledningsstöd och vidareutbildning inom processledning och verksamhetsutveckling. Du kan lära ut våra verktyg och metoder och få utbildning i dessa efterhand. Vitsen är att du ska behärska ämnet och kunna handleda och driva större förändringsprojekt.
Denna kurs innehåller dessutom fördjupning i flödesteorierna, för en ökad dynamisk förståelse.

På samma sätt som ovan arbetar vi med
Värdeväxlaren och Värderöret samt med Värdeturbinen där vi bygger ut kunskapen om användning, informationshantering, sammanhang och flöden.

U p p

Vinnande Flöden®
i din verksamhet!


KUNNANDE
TRANSPARENS
STOLTHET
Beställa böcker


Bildgalleri


Logg


För företag


Verktyg online


SeminarierWinning Flows siteBellwox AB © 2013