Värdeväxlaren guidar ledning och strategiskt förändringsarbete

Värdeväxlaren PDF 0,7MBV A D

Värdeväxeln stöttar arbetet i linjen med know-how och effektiva arbetsmaterial. Materialet innehåller praktiska processer för en långsiktig förändring med fokus på ett regelbundet arbete med strategi, styrning, mätningar, kartläggning, prioritering och införande, dvs:

- Innehåller effektiva strukturer som optimerar arbetet
- Ser till att ledningen håller fokus
- Förtydligar det arbete som sker i verksamheten
- Kopplar mätningar till förbättringar och de aktiviteter som utförs
- Balanserar operativt, taktiskt och strategiskt arbete.


V A R F Ö R
I en komplex värld är det svårt att få det årliga budgetarbetet, förändringsarbetet och den långsiktiga planeringen att gå ihop.
Värdeväxeln är framtagen för att för att ständigt vässa verksamheten och utveckla konkurrenskraften och för att garantera att förändringsarbetet i linjeledningen leder till förväntat resultat.


H U R
Bellwox startar upp arbetet vartefter det gradvis förs över till linjens verksamhet.
Arbetssättet introduceras vid en förstudie eller i en inledande del där vi också väljer omfattning och inriktning.
Bit för bit byggs materialet in i ledningssystemet i valda delar. Varje del består personliga möten, informationsinsamling, workshops (1-2 st) samt handledning och know-how-överföring.


M Ã… L
Målet är att uppnå snabba, tillförlitliga och effektiva processer samt ett ökat engagemang med:

- en sammanhållen linje från strategi till ansvar, befogenheter och uppföljning.
- en hållbar struktur för verksamheten, inkl. vision och mission och verksamhetssystem för ingående processer och delprocesser.

Minst 10 % förbättring första månaden, samt därefter 5 - 15 % per månad beroende på omfattning, resurser och förutsättningar.

U p p

Vinnande Flöden®
i din verksamhet!


KUNNANDE
TRANSPARENS
STOLTHET
Beställa böcker


Bildgalleri


Logg


För företag


Verktyg online


SeminarierWinning Flows siteBellwox AB © 2013